Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1400    Руми: 21 Ноябрь 1437    Ноябрь: 26
29 Рабигыль-ахир 1443

4
Декабрь
2021
Шимбә

Елның 338.көне, Калган көн : 27
12. Ай, 31 көн, 48. Атна
Көн кыскаруы 1 минут - Бүген әзани сәгать көйләнмәс.

Залимга ярдәм күрсәткән – аннан зарар күрәр. Хәдис шәриф


Залимга ярдәм күрсәткән – аннан зарар күрәр. Хәдис шәриф