Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 20 Korrik 1437    Hızır: 89
23 DHIL HIXHE 1442

2
GUSHT
2021
E Hënë

Dita 214. e vitit, Ditët e Mbetura : 151
Muaji 8., 31 Ditë, Java 31.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Do të vijë një kohë që të rrish i llidhur pas fesë Islame do të jetë më e vështirë se sa të mbash zjarr me dorë. Hadithi sherif