Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 21 Nëntor 1437    Nëntor: 26
29 REBIUL AHIR 1443

4
DHJETOR
2021
E Shtunë

Dita 338. e vitit, Ditët e Mbetura : 27
Muaji 12., 31 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Kush don të takohet me Allahun xh. sh. edhe Allahu don të takohet me të. Hadithi sherif