Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 06 Август 1438    Хызыр: 106
21 МУХАРРАМ 1444

19
АВГУСТ
2022
Жума

Жылдын 231. күнү, Калган Күн : 134
8. Ай, 31 Күн, 33. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Жума күнү күнөө кылынбай тынчтык менен өткөн болсо башка күндөр да тынчтыкта өтөт. Хадиси шариф

Осман империясында суу алдында жүрүүчү флоту курулган. (1890-ж.)