Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 21 Ташрин-и Сани 1437    Касым: 26
29 РАБИУЛЬ-АХЫР 1443

4
ДЕКАБРЬ
2021
Ишемби

Жылдын 338. күнү, Калган Күн : 27
12. Ай, 31 Күн, 48. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Ижтима Бүгүн Бишкек убактысы менен саат 13.43 (Гринвич убактысы 07.43тө) ижтима (ай башы) паузасы орун алат.

“Манас” эпосунун күнү. (2015-ж.)