Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 20 Июль 1437    Хызыр: 89
23 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1442

2
АВГУСТ
2021
Дүйшөмбү

Жылдын 214. күнү, Калган Күн : 151
8. Ай, 31 Күн, 31. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Аллаху таала айтат: Мына бул үч амалды үзгүлтүксүз орундап жүргөн адам – менин чыныгы досум. Булардан баш тартып, таштап койгон адам – чыныгы душманым. Бул үч амал: намаз, орозо жана жунуп болгондо гусул алуу. Хадиси шариф

Ирак Кувейтке кол салган. (1990-ж.)