Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 31 Март 1440    Касъм: 158
4 ШЕВВАЛ 1445

13
АПРИЛ
2024
Събота

104 ден от началото на годината, Оставащи дни : 262
4. Месец, 30 Ден, 15. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Не се проявява милост към немилостивия. (Хадис-и шериф)