Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 06 Август 1438    Хъзър: 106
21 МУХАРРЕМ 1444

19
АВГУСТ
2022
Джума Петък

231 ден от началото на годината, Оставащи дни : 134
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Аллаху теаля е Рафик. Обича благостта и дарява благите с онова, което не дава на проявяващите твърдост. (Хадис-и шериф)