Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 20 Юли 1437    Хъзър: 89
23 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1442

2
АВГУСТ
2021
Понеделник

214 ден от началото на годината, Оставащи дни : 151
8. Месец, 31 Ден, 31. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Алкохолът е началото на всички злини. (Хадис-и шериф)