Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 21 Тешрин-и сани 1437    Касъм: 26
29 РЕБИ'УЛ-АХИР 1443

4
ДЕКЕМВРИ
2021
Събота

338 ден от началото на годината, Оставащи дни : 27
12. Месец, 31 Ден, 48. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Аллаху теаля заявява: Срамувам се да подложа на равносметка онези, които отбягват харама. (Хадис-и шериф)