Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 06 Avqust 1438    Hızır: 106
21 Mәhәrrәm 1444

19
Avqust
2022
Cümә

İlin 231. Günü, Qalan gün : 134
8. Ay, 31 Gün, 33. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Qiyamət günü hər göz ağlayacaqdır. Fəqət, Allahu təalanın haram etdiklərinə baxmayan, Allah üçün yuxusuz qalan, Allah qorxusundan ağlayan gözlər ağlamayacaqdır. Hədisi-şərif

Əfqanıstan Böyük Britaniyadan müstəqillik almışdır (1919). İranda Rza şah Pəhləvi hakimiyyətə gəlmişdir (1953).