Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 20 İyul 1437    Hızır: 89
23 Zil-Hiccә 1442

2
Avqust
2021
Bazar Ertәsi

İlin 214. Günü, Qalan gün : 151
8. Ay, 31 Gün, 31. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Cənnətdə elə gözəl saraylar vardır ki, bunlar Allah rizası üçün bir-birini sevənlər üçündür. (Hədisi-şərif)


Azərbaycan Kinosu Günü.