Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1399    Руми: 09 Гыйнвар (Канун-ы сәни) 1436    Ноябрь: 76
9 Җөмәдел-ахир 1442

22
Гыйнвар
2021
Җомга

Елның 22.көне, Калган көн : 343
1. Ай, 31 көн, 03. Атна
Көн озынаю 2 минут - Әзани сәгать 1 минут артка күчәр.

Кешеләр сөйләргә яраталар, ләкин сөйләгәннәрне гамәлгә куюдан, өйрәнгәннәр буенча яшәүдән баш тарталар. Сәламә бине Динар


Кичә Русия инженер гаскәрләре көне булды