Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 09 Janar 1436    Nëntor: 76
9 XHEMAZIJEL AHIR 1442

22
JANAR
2021
E Xhuma

Dita 22. e vitit, Ditët e Mbetura : 343
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ata që janë zënë, të pajtohen. Ai që nxiton i pari për tu pajtuar, futet i pari në Xhennet. Hadithi sherif