Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 27 Nëntor 1435    Nëntor: 33
13 REBIUL AHIR 1441

10
DHJETOR
2019
E Martë

Dita 344. e vitit, Ditët e Mbetura : 21
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Duaja që bëhet gjatë kohës ndërmjet Ezanit dhe Ikametit, nuk kthehet mbrapsht. Hadithi sherif