Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 10 Tetor 1435    Hızır: 171
24 SAFER 1441

23
TETOR
2019
E Mërkurë
deneme

Dita 296. e vitit, Ditët e Mbetura : 69
Muaji 10., 31 Ditë, Java 43.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Shtëpia në të cilën lexohet Kur’ani, ngritet nuri(drita) deri në Arsh. Hadithi sherif