Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 19 Nëntor 1439    Nëntor: 25
19 XHEMAZIJEL EVVEL 1445

2
DHJETOR
2023
E Shtunë

Dita 336. e vitit, Ditët e Mbetura : 29
Muaji 12., 31 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Vdekja nuk është fatkeqësi. Fatkeqësia e vërtetë është të mos jesh në dijeni të atyre gjërave që do të ndodhin pas vdekjes. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)