Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 15 Ташрин-и Авваль 1436    Хызыр: 176
11 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1442

28
ОКТЯБРЬ
2020
Шаршемби

Жылдын 302. күнү, Калган Күн : 64
10. Ай, 31 Күн, 44. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Эң кайырлуу (жакшы) адам – бала-чакасына жана аялына көп пайдасын тийгизген адам. Абдулкадир Гейлани  (рахметуллахи алейх)


Касиеттүү Мавлид түнү мубарек болсун! Азербайжанда эң чоң метро кырсыгы болгон. (1995-ж.)