Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 10 Июнь 1440    Хызыр: 49
17 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1445

23
ИЮНЬ
2024
Жекшемби

Жылдын 175. күнү, Калган Күн : 191
6. Ай, 30 Күн, 25. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Үммөтүмдүн үммөтүмө эң мээримдүүсү – Абу Бакр. Дин маселесинде эң кайраттуусу – Омар. Эң уяттуусу – Осман. Алардын жоомарт жана эр жүрөгү – Али (радыяллаху анхум). Хадиси шариф

Хазрети Али төртүнчү халифа болуп шайланды. (656-ж.)