Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 22 Июль 1436    Хызыр: 91
14 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1441

4
АВГУСТ
2020
Шейшемби

Жылдын 217. күнү, Калган Күн : 149
8. Ай, 31 Күн, 32. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Көңүлүндө (жүрөгүндө) нокоттой ыйманы бар болгон киши Тозокто түбөлүк калбайт, ал жерден чыгарылат. Хадиси шариф


Анвар паша Тажикстанда өлтүрүлдү (1922-ж.)