Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 09 Канун-и Сани 1436    Касым: 76
9 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1442

22
ЯНВАРЬ
2021
Жума

Жылдын 22. күнү, Калган Күн : 343
1. Ай, 31 Күн, 03. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Сараңдык жагымсыз жана жийиркеничтүү сыпат. Өзгөчө Хак жолунда илгерилегиси келген адамдын сараңдык кылуусу өтө жаман нерсе. Бахауддин Бухари (Рахметуллахи алейх)

Ажылык ибадатын аткаруу учурунда 243 адам кайтыш болду. (2004-ж.)