Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 19 Ташрин-и Сани 1439    Касым: 25
19 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1445

2
ДЕКАБРЬ
2023
Ишемби

Жылдын 336. күнү, Калган Күн : 29
12. Ай, 31 Күн, 48. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Макталганды жакшы көрүүдөн өткөн акылсыздык жок. Бишри Хафи (рахматуллахи алейх)

Андижан шаарында күчтүү жер титирөө болгон (1902-ж.)