Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 27 Ташрин-и Сани 1435    Касым: 33
13 РАБИУЛЬ-АХЫР 1441

10
ДЕКАБРЬ
2019
Шейшемби

Жылдын 344. күнү, Калган Күн : 21
12. Ай, 31 Күн, 50. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Сараңдык жагымсыз жана жийиркеничтүү сыпат. Өзгөчө Хак жолунда илгерилегиси келген адамдын сараңдык кылуусу өтө жаман нерсе. Бахауддин Бухари (Рахметуллахи алейх)


Адам укуктары күнү Швед физиги Альфред Нобель кайтыш болду. (1896-ж.)