Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۲ تموز ۱۴۳۶ خضر: ۹۱
۱۴ ذی الحجه ۱۴۴۱

۴ اگست (اوت) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۴
اسد
مرداد
۱۳۹۹
سه شنبه

مزد شهید یابد كسی كه بیماری را بپرسد.

(حدیث شریف)

كشته شدن انور پاشا در تاجیكستان ۱۹۲۲ میلادی