Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 09 April 1437    Kasım: 166
10 RAMEZÂN 1442

22
April
2021
Četvrtak

44 jezika Imsakije
112. dan u godini , Preostalo dana : 253
4. Mjesec, 30 Dana, 16. Tjedan
Dan proširenje 2 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Ako neko dođe, bez ikakvog drugog posla i [moj kabr] učini zijaret on ima hakk da za njega učinim šefa’at na kijametskom danu. Hadis-i šerif