Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 10 Тешрин-и еввел 1435    Хъзър: 171
24 САФЕР 1441

23
ОКТОМВРИ
2019
Сряда
deneme

296 ден от началото на годината, Оставащи дни : 69
10. Месец, 31 Ден, 43. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

О, братко! Да не би да си намерил нещо по-ценно от знанието и учените, че за него прекарваш живота си? М. Ребхами (рахметуллахи алейх)