Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 09 Април 1437    Касъм: 166
10 РАМАЗАН 1442

22
АПРИЛ
2021
Четвъртък

44 езика Имсакие(месечен календар)
112 ден от началото на годината, Оставащи дни : 253
4. Месец, 30 Ден, 16. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Съоб¬щавам ви човека, за когото е харам да влиза в Джехеннема. Внимавайте! Това е му’мин (вярващ), който показва лекота и благо отношение към хората. (Хадис-и шериф)