Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 22 Май 1436    Хъзър: 30
12 ШЕВВАЛ 1441

4
ЮНИ
2020
Четвъртък

156 ден от началото на годината, Оставащи дни : 210
6. Месец, 30 Ден, 23. Седмица
Денят нараства с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Денят, в който ще бъдеш самотен и нуждаещ, е денят, в който те поставят в гроба. Абдуллах Музени (рахметуллахи алейх)