Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 15 Канун-и сани 1435    Касъм: 82
3 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1441

28
ЯНУАРИ
2020
Вторник

28 ден от началото на годината, Оставащи дни : 338
1. Месец, 31 Ден, 05. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

Очите да се пазят от гледане на непозволените неща и от виждане на недостатъците на хората. Баязид Бистами (рахметуллахи алейх)