Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 22 Юли 1436    Хъзър: 91
14 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1441

4
АВГУСТ
2020
Вторник

217 ден от началото на годината, Оставащи дни : 149
8. Месец, 31 Ден, 32. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Вярата и делата са две крила. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)