Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 09 Канун-и сани 1436    Касъм: 76
9 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1442

22
ЯНУАРИ
2021
Джума Петък

22 ден от началото на годината, Оставащи дни : 343
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Достойнството на човек се оценява с вярата и ибадетите, а не с богатство и заемана длъжност. Мухаммед Ма’сум Фаруки (рахметуллахи алейх)