Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 19 Тешрин-и сани 1439    Касъм: 25
19 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1445

2
ДЕКЕМВРИ
2023
Събота

336 ден от началото на годината, Оставащи дни : 29
12. Месец, 31 Ден, 48. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Човек, който пие алкохол, в Съдния ден ще бъде с черно лице и увиснал език, и всички ще бягат от него заради лошата му миризма.

Хадис-и шериф