Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 15 Тешрин-и еввел 1436    Хъзър: 176
11 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1442

28
ОКТОМВРИ
2020
Сряда

302 ден от началото на годината, Оставащи дни : 64
10. Месец, 31 Ден, 44. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Джехеннемският огън няма да гори хората, чиито очи се просълзяват от страх от Аллаху теаля. Ка’б-ул Ахбар (рахметуллахи алейх)


ДА Е ЧЕСТИТА И БЛАГОСЛОВЕНА СВЕЩЕНАТА НОЩ МЕВЛИД КАНДИЛИ