Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 15 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 82
3 Cәmazil-Axir 1441

28
Yanvar
2020
Çәrşәnbә axşamı

İlin 28. Günü, Qalan gün : 338
1. Ay, 31 Gün, 05. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige arxaya çekilir.

Böyük qardaşın kiçik qardaşlar üzərindəki haqqı, atanın övladı üzərindəki haqqı qədərdir. (Hədisi-şərif)


Yavuz Sultan Səlim Xanın Qahirə şəhərini fəth etməsi (1517).