Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 05 Kânûn-i Sânî 1436    Kasım: 72
5 Cәmazil-Axir 1442

18
Yanvar
2021
Bazar Ertәsi

İlin 18. Günü, Qalan gün : 347
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Günün Uzanması 1 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Dostunu öldürən, ümmətimdən deyildir. Öldürülən kafir olsa da yenə belədir. (Hədisi-şərif)

İngilis kəşfçisi Ceyms Kuk Havay adasına çatmışdır (1778).