Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 10 Teşrîn-i Evvel 1435    Hızır: 171
24 Sәfәr 1441

23
Oktyabr
2019
Çәrşәnbә
deneme

İlin 296. Günü, Qalan gün : 69
10. Ay, 31 Gün, 43. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Dil könlün, könül ruhun, ruh da insanın həqiqətinin aynasıdır. Həzrəti Hüseyn (radıyallahü anh)


İlk helikopterin uçuşu (1907). Tibb tarixində ilk plastik əməliyyat İngiltərədə keçirildi (1814).