Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 19 Teşrîn-i Sânî 1439    Kasım: 25
19 Cәmazil-әvvәl 1445

2
Dekabr
2023
Şәnbә

İlin 336. Günü, Qalan gün : 29
12. Ay, 31 Gün, 48. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Allah yanında namaz və qohum ziyarəti üçün atılan addımdan daha sevimli addım yoxdur. (Hədisi-şərif)

Kamran Bağırov Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilmişdir (1982).