Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 22 May 1436    Hızır: 30
12 Şәvval 1441

4
İyun
2020
Cümә axşamı

İlin 156. Günü, Qalan gün : 210
6. Ay, 30 Gün, 23. Hafta
Günün Uzanması 0 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Hirsləndiyi vaxt istədiyini edə biləcək bir kimsə hirslənməzsə, Allahu təala qiyamət günü onu hər kəsin arasından çağırar və “Cənnətdə istədiyin hurinin yanına get!” deyər. Hədisi-şərif


Batumda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Osmanlı dövləti arasında “Sülh və dostluq” müqaviləsinin imzalanması (1918).