Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 22 İyul 1436    Hızır: 91
14 Zil-Hiccә 1441

4
Avqust
2020
Çәrşәnbә axşamı

İlin 217. Günü, Qalan gün : 149
8. Ay, 31 Gün, 32. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Ümmətimin günah işləməyən gənclərinin duaları qəbul olur. (Hədisi-şərif)


Osmanlı İmperiyası ilə Avstriya arasında Ziştovi Sülh Müqaviləsi imzalanmışdır (1791). - Latviya SSRİ-yə birləşdirilmişdir (1940).